top of page

Ajurveeda- armastus, austus ja tasakaal


Ajurveedat peetakse malma vanimaks tervendamissüsteemiks. Nende õpetuste järgi on tuhanded ajurveeda arstid tervendanud miljoneid patsiente juba vähemalt 5000 aastat

.

Kui lääne meditsiin keskendub peamiselt haiguste ravimisele, siis ajurveedas on põhirõhk pandud haiguste ennetamisele. See hõlmab tervislikku sooja toitu, õnne- ja rõõmutunnet, emotsioone, mõtteid, elustiili, päevarežiimi, enese tundmist ja palju muud. Ajurveeda kasutab tervendamiseks lihtsaid ja igapäevaseid vahendeid- kuum, külm, valgus, meditatsioon, toiduained, elukorraldus, maitseained, eeterlikud õlid, raviõlid, maitsed. Tõlkes tähendab ajurveeda eluteadust (ayu= elu, veda=teadus) ning selle kohaselt saad sa terve ainult siis olla, kui oled täielikus kooskõlas iseendaga. Selleks aga pead tundma hästi iseend ja armastama oma keha. Ajurveeda tõekspidamiste järgi saab elada igal pool, selleks ei ole vaja kindlasti Indias elada või India toitu süüa. Tervislik ongi toituda hooajal saada olevatest kohalikest orgaanilistest toiduainetest. Imporditud puuviljade osas tasub ettevaatlik olla, sest need ei ole meie organismile loomulikud.


Ajurveeda on omaks võtnud kaks üeüldist mateeria ja vaimu printsiipi- Purusha ehk tunnetuslik ja Prakriti ehk materiaalne või füüsiline. Purusha`st ja Prakriti´st koosneb kogu universum. Nende koostööst saavad alguse kehaline ja vaimne maailm. Purusha on täielik tunnetamine ja oma kõrgema Mina-ga kontaktis olemine, see on elu ülim allikas ja teadlikkus, armastus. Inimese elu eesmärk võikski olla kõrgema Mina leidmine, mille abil on võimalik minna läbi valust, vabastada karmat, teha läbi elutsükkel sünnist surmani. Kontakti saamine oma kõrgema Minaga on ajurveeda tervendamisel kõige olulisem osa. Prakriti abil saame manifesteerida ajas ja ruumis ning see on nagu alustala, mis annab meile võimaluse luua tugev side keha ja vaimu vahel. See, mida me oma kehaga tajume on väga tugevasti seotud kõrgema Minaga, ta lihtsaltjärgneb kehale. Parima kontakti saame oma kõrgema Minaga siis, kui oleme saanud tasakaalu oma keha ja keskkonna - kodu, elustiili , harjumused. Väga oluline on samaaegselt hoolt kanda nii oma keha kui ka vaimu eest, kumbagi ei tohiks unistada. Oma keha tuleb meil õppida armastama ja aktsepteerima sellisena nagu me siia ilma sündinud oleme. Sellest saab kogu tervenemine alguse, sest meie keha on imakaunis tõld, mille abil oma vaimu tasakaalu ja armastuse seisundisse viime.


Kolm guna´t ja viis elementi (Pancha Mahabhutas)

Purusha on homogeenne olemus, mis toimib läbi teadikkuse ja kohaloleku austades ja teenides ümbritsevat loodust. Oled sa märganud, loodus toimib läbi täieliku kohaloleku. Prakriti, ehk materjaalne kannab endaga kaasas kolme erinevat vaimu mõjutavat jõudu või energiat. Kõik materjaalne kogu Univerumis- toit, mida sööme, loodus, läbib kolm eksisteerimise staadiumit 1)loomine 2)olemine 3) hävitamine ja nõnda k kannab iga materjaalne olend endaga kaasas erinevat energiat sattvic- jumalik, puhas, loov energia, rajasic-püsimise,tasakaalu, inteligentsuse, elus püsimise energia ning tamasic- seiskuv, vana, kulunud, hävitav energia. Kõrgema minaga aga saab kontakti ainult sattvic tasandil ja seepärast ongi nii jooga kui ajurveedateadus suures osas pähendunud sattvic energia tõstmisele. Sattvic energia on otseselt seotud armastusega. Kui laps sünnib, siis siis tema esimene kontakt maailmaga on emapiim ehk ta saab seda juues emaarmastuse osaliseks- teadlikuks sellest, mis on armastus. Emapiim on soe,paitav, kerge vedel, valge, veidi magus. Kõik need omadused kannavad endas sattvic energiat ehk loovat armastuse energiat. Magusaisu on otseses seoses armastuse puudumisega.Tänapäev kiires elutempos kipub armastuse loomine ja jagamine raha teenimise, tööl käismise ja aktiivse elu kõrval tahaplaanile jääma. See jällegi mõjutab meie immuunsüsteemi ja õnneseisundit.

Kolme guna kombinatsioonidest moodustuvad viis elementi (Pancha Mahabhutas)- maa, tuli, õhk, vesi ja eeter. Kõik need viis elementi eksisteerivad kõikjal universumis. Ka meis, inimestes, sest meie oleme universumi imepisikesed osakesed. Nende viie elemendi erinevad eksisteerimise vormid on ajurveeda kesmeks. Elemendid näitavad et kogu maailm koosneb Prakriti erinevatest vibratsiionisagedustest. Ainüksi vesi võib olla nii vedelas, aurulises või tahkes olekus. Kogu maailm on lõputu manifestatsioon ja elementide mutatsioon. Kõik, mis eksisteerib meie kehas, eksisteerib ka universumis ning kõik loodusprotsessid, mis meid ümbitsevad (põud, äike, torm jne) toimuvad ka meie kehas.

Maa (prithvi)- sümboliseerib tugevust ja jäikust, esindades stabiilsust ja kindlust. Looduses on maa elemendiks kivid, kaljud, puud, muld, liiv. Nad kõik suudavad kanda palju raskusi ja on vaatamata tuule ja vee jõududele muutumatud. Meie orgaismis on maa elemendina luud, rakud, kambad, juuksed, küüned, kõik erinevad koed ja füüsilised struktuurid läbi mille transporditakse verd ja hapnikku. Maa element on seotud ka lõhna tajumisega.

VESI (jala)-iseloomuustab muutust. Välistingimustes on vesi pilvedes, vihmas, lumes vees ja jääs, ka kondensatsioon. Ta voolab mööda tugevat pinnast, jõed kannavad endas maapinnna lahustunud osakesi, toitaneid, vesi voolab läbi erinevate kultuuriruumide, olles transpordivahendiks kõigele. Vee energiat kannavad meie kehas veri, lümf, kõik mis liigub erinevate organite vahel ja kehaõõnsustes. Vesi kannab ka endaga erinevaid jääkaineid, reguleerib kehatemperatuuri, varustab erinevaid kudesid haiguse hävitajatega, kannab ka hormonaalset infot ühets kehapiirkonnast teise. Ka emotsioonid ja maitsemeel on seotud vee elemendiga.

TULI (agni)- on element mille omadusteks on transformeerida tihkeid aineid vedelikeks, gaasideks ja vastupidi. Päikese soojus muudab lume või jää veeks ja siis aurustab vee. Päikeseenergia on kõigi elutsüklite käivitajaks universumis- kaasaarvatud toiduahelas. Muudab toidu rasvadeks ja lihasteks kus siis see muutub omakorda energiaks, mis muudab impulsid närvireakstisoonideks, tunneteks, ja mõtlemiseks. Tule elemendi tugevusest sõltub seedimise kvaliteet ja seedimise kiirus. Tulega on seotud ka silmanägemine. Tuli on ilma kindla kujuta vorm.

ÕHK- (vayu)- on gaasiline vorm, mis on liikuv ja dünaamiline. Õhku me ei näe, aga me tunneme teda. Samas me teame kui tugev ta võib olla, kuidas ta võib vastata energiale, lahustada seda ja isegi lõhkuda ja kaost tekitada, juhul kui on tugev torm või tornaado. Kehas me tunneme õhku siis, kui ta kõrist liigub hingates kopsudesse. Kui see tegevus katkestada, siis saad sa aru kui tähtis on õhk ja liikumine sinu organismile. Organismis on õhk (hapnik) kõikide energeetiliste protsesside aluseks. Ainult õhu abil saab tuli põleda. Õhu abil toimub hingamine ja ka väljutusprotsessid, sündimine, õhu elemendiga on seotud rääkimine ja vererõhk, puudutuse tunnetamine.

EETER – (akasha) on see ruum kõikide teiste elementide ja nendega toimuva vahel. Kehaväline ruum, miljonid kilomeetrid erinevate füüsiliste organismide vahel. Ka meie keha sisemine ruum. Aatomid on ainult 0,00001 osakest ja 0.99999 osa on tühjust. Ruumi abil saab element teiseks muutuda. Eetri abil on võimalik erinevaid vorme eraldada. Kui Sa hingad sisse ja välja, siis võid tähele panna, et sisse ja väljahingamise vahele jääb väike paus, mis ongi eeter. Eterelemendiga on seotud kuulmine ja enese väljendamine.

Kõige füüsilise- inimese kehakuju, toidu, puude, naha, esemete, kaasa arvatud elementide iseloomustamiseks on ajurveedas traditsiooniliselt kasutusel kümme vastandlike omadustega sõnapaari: raske ja kerge, külm ja kuum, õline ja rabe, nüri ja terav, stabiilne ja liikuv, pehme ja kõva, õhuke ja jäme, sile ja kare, suur ja väike, tahke ja vedel. Vastandlikud omadused on ajurveeda kahe põhitõe alustalaks. Esiteks meeldimine suurendab meeldimist (raskel on omadus muutuda raskemaks mitte kergemaks ) ja teiseks- omadus suureneb vastandliku omaduse arvelt (kuum vähendab külma ja vastupidi). Kuid kuum saab olla ainult kuum millegi külmema suhtes ning alati tuleb võrdlemisel arvestada konteksti ja võimalusel võrrelda ka varasemaga. Näiteks toit on külmutuskapis olles külm, kuid sealt välja võttes muutub see soojemaks. Samas kui panna see toit sügavkülma, siis muutub ta veel külmemaks. Seega külma me saame tasakaalustada kuumaga, rabedat nahka õlitamisega ehk siis vastandliku omadusega mõjutades. Selles ajurveeda tervendamise põhimõte seisnebki, et omadust muuta.


Vata, pitta ja kapha- kas doshad, kehatüübid või mõlemad?

Ajurveeda teooria kohaselt moodustavad viis elementi paari kaupa kolm dünaamilist jõudu ehk energeetilised kogumikud- doshad. Dosha tähendab tõlkes „muutumine“. Doshad on pidevas liikumises, nende tasakaal pidevalt muutub. Doshad on teisisõnu esmased elujõud. Doshade koostöö muudab elu toimivaks. Niisiis, ajurveeda põhineb viiel elemendil : maa, tuli, õhk, vesi ja eeter. Lisaks on igas inimeses veel kolm minikeha ehk kolm doshat. Dosha annab meile mentaalsed ja füüsilised omadused. Nii meie iseloom, välimus, emotsionaalne tasakaal kui ka enesetunne ja tervislik seisund on iseoomustatav kolme dosha abil. Doshad ise ei muuda meietunde- ja meeleseisundit, kuid nende omadused aga küll. Doshasid on kolm: vata, pitta ja kapha. Igas inimeses on kõik need kolm doshat olemas,mõnda rohkem, teist vähem. Sünnipäraselt on meil kindel doshade tasakaal , elu jooksul kipub see meie elustiili tõttu paigast minema. Doshade tasakaalustamisega ajurveeda tegelebki. Kehatüüp määratakse domineeriva dosha põhjal. Enamasti domineerivad kaks tüüpi, vahel üks või kõik kolm tüüpi. Siis ongi inimene vata, pitta, kapha, vata –pitta, vata-kapha, pitta- kapha või vata-pitta-kapha tüüpi. Lisaks on kehatüüp veidi sõltuv ka meie vanusest. Iga dosha on aktiivsem erineval eluperioodil. Lapsepõv on kapha aeg, organism kasvab ja saab omale tugevad koed. Väikestel lastel esineb tihti kaphaga tasakaalutusega seotud haigusi nagu köha ja nohu ning teised hingamisteede haigused. Pitta algab puberteedieaga ning kestab kuni keskeani. Puberteedieas ilmnevad akne, tundlikkus. Hiljem kasvades on soodumus mao ülihappesusele, mis kõik on pitta tasakaalutusele iseloomulik. Vanemas eas, alates 55 eluaastast on ülekaalus vata dosha. Ainevahetus aeglustub, keha koed on kuivad, nahk kortsus ja rabe. Regulaarne ja tasakaalustatud toitumine on siin abiks.

Tegelikult doshade tasakkal muutub pidevalt veidi, vastavalt aastaajale, kellaajale, elueale. Seetõttu on väga oluline tunda ja aru saada, mida Sinu keha hetkel vajab, et olla rõõmus, terve, õnne ja armastuse seisundis.


Kuidas meie kehatüüp välja kujuneb? Me saame oma kehatüübi peamiselt oma vanematelt. Meie vanemate keha omadused ei kao kuhugi, neid omadused kannavad kõik meie vanemate keharakud, ka sperma ja munarakud. Kujuta ette, et on pereisa, kelle domineerivaks jõuks on vata, ta sõidab pidevalt ringi, tormab ühest punktist teise, väsib ruttu ning on seejuures üsna närviline. Emal aga on domineeriv kapha dosha, tema käib tööl osalise tööajaga, ootab isa õhtuti koju, vaadates televiisorit, kaaslaseks snäkitaldrik hea ja paremaga. Loomulikult saab laps endale päranduseks kõik kolm doshat, kuid isa poolt saab ta sperma kaudu isal domineeriva vata dosha ning ema poolt emal domineeriva kapha dosha. Tema kehatüübiks kujuneb vata- kapha. Sõltuvalt kumb doshadest omakorda domineerivam on, kas ema poolt pärandatav kapha või isa poolt vata, siis domineeriv dosha kirjutatakse või öeldakse esimesena.


Saades aru doshade omadustest ja sellest kuidas nende vahekorrad muutuvad, tasakaalust välja lähevad ja mis seda mõjutavad, on toidu, harjutuste, keskkonna ja elustiili abil võimalik väga palju elu kvaliteeti ja tervist mõjutada, mõjutades teadlikult doshade vastandlikke omadusi. Reegel on see, et enamasti kipub paigast minema see dosha, mis loomulikult on domineerivam.

VATA DOSHA on kombinatsioon õhu ja eetri elemendist. Vata doshat iseloomustavad omadussõnad on kuiv , külm, muutuv, liikuv, ebaregularne, selge, rabe, õhuline, kootav. Vata on vastutav organismis erinevate liikumisprotsesside eest nagu hingamine, kehavedelike liikumine, jääkide väljutamine, keha liikumine. Vata vastutab ka suures osas meele, tunnete ja vaimse seisundi üle. Vata tüüpi inimest iseloomustab kaldumine kaootilisele rutiinile, meeleolu kõikumine, suur aktiivsus kuid suhteliselt väike vastupidavus. Vata tüüpi inimesed kalduvad kergesti ka depressiooni. Viha ja kibestumine on vata tasakaalutuse olulised näitajad.

PITTA DOSHA on kombinatsioon tule ja vee elemendist, kus domineerivaks on tule element. Pitta tähendab „miski mis küpsetab või seedib midagi”. Pittat iseloomustavad omadussõnad on terav, kuum, soe, vedel, läbiv, hapu lõhn, kerge. Pitta inimene on intensiivne, temperamentne, ambitsioonikas, keskmise taluvuspiiriga, oma arvamust avaldav. Pitta vastutab organismis seedimise eest, termoregulatsiooni ning sugulise aktiivsuse eest. Pitta tasakaalutusega inimestel esineb ülihappesust, nad on teravmeelsed ja ärrituvad kergesti. Pitta inimestel on ka tihti palav.

KAPHA DOSHA on kombinatsioon vee ja maa elemendst, domineerivaks maa element. Kaphat iseloomustavad omadussõnad õline, pehme, tugev, raske, tihke, staatiline, külm. Kapha inimene on rahulik, mõtlik, armastav ja hooliv, visa, kuid vajab pidevalt tagant torkimist. Kapha vastutab uute kudede moodustamise eest, liigeste liikuvuse ja libeduse eest, kaitseb organismi alajahtumise, tuule ja külma eest, hoolivuse ja armastuse eest. Kapha tasakaalutust toom endaga kaasa ülekaalu, kasvajad, köha ja nohu (lima tekke).

Tihti küsivad inimesed minult, milline nendest doshadest või kehatüüpidest on kõige parem. Mitte ükski dosha pole teistest parem või halvem. Kõik doshad on meile eluliselt vajalikud, oluline on aru saada mis sinu kehas domineerib, seda armastada ja austada ning vastavalt sellele oma harjumused kujundada. See ongi sinu täiuslikkus. Oma loomulikku olekut maha surudes kaob Su sära ja enesekindlus. Lill ei mõtle mitte kunagi sellele, et kas ta on piisavalt ilus või hea, ta lihtsat kasvab ja õitseb ja lubab end kogu oma täiuslikkuses imetleda.


Tervendamine ajurveeda abil ja toitumine

Ajurveeda arstid annavad oma teadmised edasi põlvest põlve ning Indias on ajurveeda tavameditsiini kõrval täiesti ametlikult aktsepteerirav ravi.

Ajurveeda peamiseks ravitsemissüsteemiks on Panchakarma, mis on vähemalt kolm nädalat kestev puhastus-ravikuur. See sisaldab endas hulgaliselt erinevaid protseduure (massaaže, auruvanne, lokaalseid protseduure, kompresse, puhastusi) vastavalt tervislikule seisundile. Eestis kahjuks selliseid spetsialiste pole kes seda läbi viia suudavad, kuid Eestis on võimalik saada ajurveeda konsultatsiooni ja kogeda kogu keha õlimassaaže, mis kuurina on eriti sügavpuhastava toimega. Vastavalt kehatüübile valitud õli aitab oma eriliste omadustega keha tasakaalu viia ning energiakanalites blokeeringuid vabastada, mistõttu organismist saavad väljuda toksiinid (ama). Massaaži abil stimuleeritakse marma punkte, kus kohtuvad Purusha ja Prakriti (ehk vaim ja mateeria) ning see aitab meil paremini kontakti saada kõrgema Minaga. Teraapiatest aga üksi on vähe kasu, kui paigas ei ole päevarežiim ja toitumine.


Muidugi on oluline toituda teadlikult, eelistada sattvic energiaga toitu. Ajurveedas on vastavalt kehatüübile kindlad toitumissoovitused milliseid toiduaineid eelistada ja mida vältida, et siis eelpool mainitud omadusi tasakaalustada. Igal toidukorral peaks olema esindatud kuus maitset- hapu, magus, kootav, mõru, hapu ja terav. See kõik on väga oluline, palju olulisem on aga on arvestada, et kui sa sööd, siis saavad ka kõik meeled -nägemine, kompimine, kuulmine, maitsmine toidetud ja õnnelikuks tegevaid armastusesignaale. Nii saad vaimu ja keha seost täielikult ära kasutada ja nõnda arvestada oma keha intelligentsusega. Oluline on süüa sooja toitu, mis on valmistatud värskelt, orgaanilisest toorainest. Valmista toitu suure armastusega, tunne tänulikkust ja rõõmu sellest mida ja kuidas sa sööd! Tee omale söömisest kaunis kõiki sinu meeli toitev rituaal!

Armastaja austa ennast ja oma keha, ole tänulik loodusele, emakesele Maale, kes meid toidab. Nii elad õnnelikult ja kaua ning tunned end igavesti noore ja säravana!

  • Facebook Basic Square
bottom of page